KOOLIST

Hoolekogu

Kahtla Lasteaed - Põhikooli hoolekogu valitakse kooli lastevanemate üldkoosolekul. Hoolekogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

Hoolekogu protokollid on soovi korral lugemiseks Kahtla Lasteaed-Põhikooli õpetajate toas.

Praegune hoolekogu valiti Kahtla Lasteaed-Põhikooli lastevanemate koosolekul 13. märtsil 2017.
Hoolekogusse kuuluvad:

Ketlin Kuning

lasteaia lastevanemate esindaja

protokollija

 +372 539 0010

ketlin.kuning [at] gmail.com

Jane Saartok lasteaia lastevanemate esindaja +372 661 5701 janesaartokketlin.kuning [at] gmail.com (@gmail.com)
Mikk Rand

kooli lastevanemate esindaja

hoolekogu esimees

+372 510 0048

mikk.rand [at] gmail.com
Kaia Luist kooli lastevanemate esindaja

+372 5670 5856

kaia.luist [at] mail.ee
Anja Nõgu kooli õpetajate esindaja

+372 5381 4902

anja.nogu [at] gmail.com
Meren Tamm vilistlaste esindaja

+372 5566 2240

meren.tamm [at] hotmail.com
Toomas Riis volikogu esindaja

+372 5622 7321

toomasriis [at] gmail.com
Marje Aus

lasteaia õpetajate esindaja

hoolekogu aseesimees

+372 5646 5991

marjeaus [at] gmail.com
Henry Noah Mägi õpilasesinduse esindaja

+372 5304 8560

henry.magi [at] mail.ee

 

Küsimuste, murede või ettepanekutega võib pöörduda kõigi hoolekogu liikmete poole või kirjutades

hoolekogu ametlikule e-postile: kahtla.hoolekogu [at] gmail.com.

Hoolekogu ametlikku e-posti loevad hoolekogu esimees ja aseesimees.

Hoolekogu moodustamise kord

Hoolekogu põhieeskiri

Hoolekogu tööplaan