News

Kahtla kooli lastevanemate koosolek 13. September admin


Toimub 16.09.2020, algus kell 19.00. 

Päevakord:

1) Tervishoid - Kaja Lempu.
2) Kooli plaan seoses COVID-19 viirusega - Helle Rüütel.
3) Kokkuvõte 2019/20. õa hoolekogu tööst.
3) Uute kooli lastevanemate esindajate hoolekogusse - Helle Rüütel.
4) Klassikoosolekud.

Buss Saarekülast 18.30. 

Toimub 16.09.2020, algus kell 19.00. 

Päevakord:

1) Tervishoid - Kaja Lempu.
2) Kooli plaan seoses COVID-19 viirusega - Helle Rüütel.
3) Kokkuvõte 2019/20. õa hoolekogu tööst.
3) Uute kooli lastevanemate esindajate hoolekogusse - Helle Rüütel.
4) Klassikoosolekud.

Buss Saarekülast 18.30.