ÕPPETÖÖ

Õpilastööde vormistamine


Kahtla Lastead-Põhikoolis kirjutab iga 3.-9. kl õpilane arvutil erinevates õppeainetes referaate jt kirjalikke töid. 3., 4. ja 5. klass teostavad vähemalt kaks tööd (teisel ja kolmandal trimestril), 6., 7. ja 9. kl teostavad vähemalt ühe referaadi trimestris. Õpetaja jagab referaadi teemad välja hiljemalt uue trimestri alguses. Referaadi vormistamisel lähtutakse juhendist, mis on leitav SIIT

8. kl õpilane on kohustatud koostama loovtöö, mille teema peab olema kinnitatud vähemalt jooksva õppeaasta 1. novembriks. 

Kahtla Lastead-Põhikoolis kirjutab iga 3.-9. kl õpilane arvutil erinevates õppeainetes referaate jt kirjalikke töid. 3., 4. ja 5. klass teostavad vähemalt kaks tööd (teisel ja kolmandal trimestril), 6., 7. ja 9. kl teostavad vähemalt ühe referaadi trimestris. Õpetaja jagab referaadi teemad välja hiljemalt uue trimestri alguses. Referaadi vormistamisel lähtutakse juhendist, mis on leitav SIIT

8. kl õpilane on kohustatud koostama loovtöö, mille teema peab olema kinnitatud vähemalt jooksva õppeaasta 1. novembriks.